Digitaal Veilig Leren
E-mail info@dgdo.nl Bel ons! 088-633 1070

Kinderen scoren 4,9 voor hun digitale kennis

Digitaal Veilig Leren > Algemeen nieuws > Kinderen scoren 4,9 voor hun digitale kennis

Digitale kennis

Representatief onderzoek door DUO Onderwijsonderzoek & Advies laat zien dat het slecht is gesteld met de digitale kennis van basisschoolleerlingen. Hun leerkrachten geven de kinderen een 4,9. Tegelijkertijd blijkt dat veel leraren niet de noodzaak voelen om hen digitaal bij te spijkeren.

Het onderzoek werd uitgevoerd onder ruim 5.000 leerkrachten, ict-coördinatoren, schooldirecteuren en schoolbestuurders in opdracht van het ECP, Platform voor de Informatiesamenleving.

Zorgelijk

Digitale geletterdheid wordt de komende jaren echter een verplicht onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. Ruim 70% van de leerkrachten doet al iets in de klas om de digitale kennis van hun leerlingen bij te spijkeren.

Toch ziet 36% daartoe geen grote noodzaak. ,,Dat is zorgelijk, want kinderen krijgen in de toekomst hoe dan ook te maken met computers”, stelt Marjolijn Bonthuis, adjunct-directeur bij het ECP.

Hoewel de huidige generatie al opgroeit in een samenleving waarin computers een grote rol spelen, leren ze daar niet vanzelfsprekend op een goede manier mee omgaan. ,,Ik hoorde laatst dat kinderen niet konden geloven dat De Speld geen echt nieuws verspreidt, maar satirische berichtgeving”, onderstreept Bonthuis.

Technische kant

De scholen die nu al digitaal actief zijn, besteden de meeste aandacht aan ict-basisvaardigheden, zoals het leren gebruiken van pc’s of chromebooks. Vooral aan de technische kant van de digitale lessen durven veel leerkrachten hun handen niet te branden.

Bonthuis: ,,Kinderen moeten ook leren hoe ze problemen kunnen oplossen met computers. Daarvoor leren ze coderen, maar dat vinden leerkrachten vaak eng.” Het ontbreekt hen aan genoeg kennis om hun leerlingen wegwijs te maken. Ook de leraren die net van de pabo komen, hebben tijdens hun opleiding lang niet altijd geleerd om lessen digitale geletterdheid te geven.

PO-Raad

Sectororganisatie PO-Raad gaat binnenkort uitzoeken wat leraren nodig hebben om wél digitale lessen te geven. Sommige leerkrachten moeten hun eigen kennis bijspijkeren, maar op basisscholen is ook de ict-infrastructuur niet altijd even goed.

De PO-Raad snapt dat niet alle leraren evenveel aan digitale geletterdheid doen. ,,Je ziet dat het onderwijsprogramma overvol is en dit is nu geen verplicht lesmateriaal”, verklaart vice-voorzitter Anko van Hoepen. ,,Er ligt zoveel op het bordje van scholen dat ze nu ook andere keuzes maken. Het is geweldig dat er al zoveel leraren wél mee bezig zijn. Maar natuurlijk gunnen we het alle kinderen dat ze zich goed, veilig en bewust digitaal kunnen bewegen.”

Bron: AD.nl

Leave a Reply